FAQ

Må man være medlem av NTNUI for å spille på NTNUI-Fotball?
Ja, alle må ha gyldig medlemsbevis for delta på aktiviteter ifm NTNUI. HS har med jevne mellomrom kontroll av medlemslistene. Les mer om dette under punktet “Medlemskap” i klubbhåndboka.

Hva koster det å være medlem av NTNUI-Fotball?
Man må betale aktivitetsavgift og NTNUI-medlemskap. Les mer om dette under punktet “Medlemskap” i klubbhåndboka.

Kan jeg være med i NTNUI selv om jeg ikke er student?
Ja, så sant du har godkjent dispensasjonssøknad. Denne finner du på ntnui.no/dispensasjon, og leveres til leder i Fotball-gruppa.

Hvem kontakter laget når de trenger nytt utstyr?
Styret har en Materialforvalter, som kontaktes ifm alt innkjøp av utstyr. Utstyrsansvarlig for hvert lag skal hvert år melde fra til kasserer om hvor mye utstyrskostnader laget påregner det kommende året slik at dette kan legges inn i budsjettet.

Hvem har ansvar for Dødens Dal?
Baneutvalget har ansvar for Dødens Dal. Fotballstyret er representert gjennom sportslig leder i Baneutvalget. Mer informasjon finnes her: http://www.ntnui.no/gl%C3%B8shaugen-idrettspark-0

Hvem snakker jeg med hvis aktiviteten for laget koster penger?
Kassereren i styret har ansvaret for alle økonomiske spørsmål knyttet til gruppa sin aktivitet. E-post: fotball-kasserer@ntnui.no

Får man reisegodtgjørelse ved bortekamper?
Ja, dersom reisen er lengre enn 120 kilometer én vei har man rett på dette.

Hvordan melder man overgang til og fra NTNUI?
Hvert lag, som er påmeldt i NFF’s seriesystem, har sin egen overgangsansvarlig. Normalt er dette oppmannen på laget. De fyller ut overgangsskjemaer både ved overgang til og fra klubben. Leder har myndighet til å gi noen overgangsansvar gjennom å fylle inn et skjema for overgangsansvarlig, som sendes til krets/forbund.

Er alle velkommen til NTNUI-Fotball?
Ja, så lenge de er studenter eller har dispensasjonssøknad som er gyldig, er alle velkommen på åpne uttak, som annonseres gjennom gruppas sider. Dessverre er det likevel slik at kapasitetsproblemer gjør at ikke alle får tilbudet om å være med på et lag.

Hvor kan jeg kjøpe NTNUI-effekter?
Alt av NTNUI-bekledning kan kjøpes på NTNUI-butikken på idrettsbygget Gløshaugen. Fotbalgruppa har normalt to felles bestillinger ila året, hvor man får overtrekksdresser etc med trykk.

Hvor får jeg tak i førstehjelpsutstyr?
Alle lag skal ha egen førstehjelpsskrin. Om dette ikke er komplett skal oppmann be om nytt utstyr fra Materialforvalter i styret.

Advertisements