Klubbhåndbok

Klubbhåndboka inneholder det meste av nødvendig informasjon i forbindelse med driften og aktiviteten i NTNUI-Fotball.

NTNUIFotball_Klubbhåndbok

Advertisements